Japanski Viski

Proizvodnja Japanskog viskija počela je oko 1870 godine, prvi komercijalni viski je proizveden 1924 u Yamazaki destileriji. U Japanu postoji više kopanija koje proizvode viski ali dve najpozantije su Suntory i Nikka. Obe kompanije proizvode blended viskije kao i single malt.
Popularnost japanskih viskija raste od 2004 a posebno od 2014 kada su dobili veliki broj priznanja.

Pretraga