Vina

Vino je jedno od najpopularnijih alkoholnih pića koje se smatra jednim od najvažnijih sastojaka mnogih evropskih i mediteranskih kuhinja, odnosno kultura. Dobija se putpunom ili delimičnom fermentacijom svežeg grožđa. Vino poseduje dugo istoriju i veruje se da je nastalo pre 8000 godina.Imalo je i važnu ulogu u religiji, Antičkom egiptu , grčkoj i rimu ,judaizmu kao i hrišćanstvu.
Najveći proizvođači vina su Italija , Španija i Francuska.